Gideon Creations

Think

De originele designs van Gideon Creations zijn eerder kunstwerken dan meubelstukken. Gideon was op zoek naar een huisstijl en website die zijn werk het juiste elan mee zou geven. Voor een positionering onder het hogere segment, werd gezocht naar een huisstijl die tegelijk simpel en interessant is. Zoals ook de bedrieglijke eenvoud van zijn eigen werk.

 

Create

De designs van Gideon zijn zo opvallend, dat ze het middelpunt van de kamer worden. Dat middelpunt is de cirkel in het logo, die wordt omsloten door de hoofdletters G en C. Gezamenlijk vormen ze bovendien het bovenaanzicht van een doorgezaagde boomstam, een referentie naar de houtbewerking.

Manage

Ook in de website staan de producten centraal en ‘zweven’ ze als het ware in een lege ruimte. Het grootste gedeelte is grijs, de enige kleur komt van de bruintinten uit het logo. Subtiele effecten en mouse-overs laten het webontwerp nog extra licht aanvoelen.