Maken jullie regelmatig backups?

Jazeker: iedere nacht worden er tussentijdse back-ups gemaakt van alle websites en e-mailaccounts. Dit gebeurt door de verschillen met de voorgaande dag over te nemen. Iedere 14 dagen wordt een volledige back-up gemaakt. Er worden maximaal 6 volledige back-ups gemaakt. Hierdoor kunnen we gegevens terughalen van ongeveer 3 maanden terug.