De nieuwe cookiewet is van kracht

Klik voor een vergroting

Toon alle nieuwsberichten

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Websites moeten vanaf nu toestemming vragen voor alle cookies die niet noodzakelijk zijn voor het technisch functioneren van de site. Deze zogenaamde tracking cookies worden gebruikt voor bijvoorbeeld statistiekenprogramma's, sociale media en advertenties.

Op alle websites die cookies verzamelen dient een duidelijke melding te komen dat de betreffende site cookies op de computer van de gebruiker plaatst. Ook dient er expliciet toestemming te worden gevraagd voor het plaatsen van cookies en moet er duidelijke informatie worden verschaft over het waarom, het soort informatie dat verzameld wordt en bijvoorbeeld de tijd dat de cookies bewaard blijven. Weinig organisaties geven nog gehoor aan de nieuwe wet.  De reden hiervoor is dat er nog geen antwoord is op de belangrijkste vraag: hoe vraag je expliciet toestemming zonder het gebruikersgemak in gevaar te brengen? De website www.fok.nl is een van de weinige die de wet momenteel naleeft.

PuurIDee maakt bij de websites die zij maakt in principe geen gebruik van de zogenaamde tracking cookies. Echter, veelal worden wel koppelingen met statistiekenprogramma's en sociale media gemaakt en deze externe partijen maken wel gebruik van tracking cookies. Wanneer jouw website koppelingen heeft met statistiekenprogramma's en/of sociale media is het dan ook sowieso raadzaam dit te vermelden in je disclaimer en/of privacy policy. Beschrijf duidelijk welke gegevens worden vastgelegd en waarom, welke analytics sofware wordt gebruikt, enzovoort. Over aanvullende aanpassingen houden we je graag middels onze nieuwsbrief en/of website op de hoogte.