Marketing & mediamix

Vergroot de foto

Om een goede marketingstrategie met de juiste mediamix te bepalen is het onder andere van belang om te weten op welke plek de klanten informatie verzamelen. Ook dient duidelijk te zijn wat de keuze bepaalt voor een bepaald product of specifieke dienst. Wanneer de mix op basis van de juiste kennis wordt samengesteld, stel je zeker dat de investeringen die je doet rendabel zijn (Return On Investment).

De juiste mediamix

Op basis van een goed vooronderzoek stelt PuurIDee een mediamix op. De stappen om de juiste mediamix samen te stellen zijn gebaseerd op onder andere de onderstaande vragen:

  • Waar confronteer je een klant met het merk?
  • Hoe bereik je de klant vervolgens, welk medium past bij de doelgroep?
  • Waarom wordt een klant overtuigd om een bepaalde aankoop te doen?
  • Welke functie moet het medium hebben: kiezen we voor een dialoog of voor een eenzijdig medium? 

Waar zoekt de doelgroep zijn informatie?

Er moet zicht komen op het mediagedrag van de klant. PuurIDee onderzoekt bij iedere opdracht dan ook wie de klant is, welk medium hij gebruikt en hoe hij het best overtuigd kan worden met stijl en informatie. Op basis van die kennis ontwikkelen we een goede mediamix die naast drukwerk ook kan bestaan uit online oplossingen of multimedia (bijvoorbeeld narrowcasting).

Vraag PuurIDee naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een effectieve mediamix.