Mediaplanning

Vergroot de foto

Ondernemen en actie gaan hand in hand. Elke ondernemer bepaalt zijn eigen succes op basis van gezond opportunisme. Hij gelooft in zijn idee, kijkt om zich heen, werkt marktgericht, maakt gebruik van de kansen die de omgeving biedt en onderneemt op basis hiervan doelgericht actie. Deze positieve spiraal motiveert tot succes en… actie!

Het startpunt: zijn marketing en communicatie nuttig?

Bij elke samenwerking stellen wij de vraag of communicatie een nuttige tactiek is of niet. Wanneer kan communicatie een rol van betekenis spelen? Dit kan vaak, maar alleen wanneer mensen geïnformeerd, aangespoord of overtuigd moeten worden. Communicatie kan toegepast worden als mensen iets moeten weten (kennis), vinden (houding) of doen (gedrag). Het zijn de drie kernbegrippen die bij elk communicatieplan centraal staan.

Een logisch gevolg?

Creatieve plannen zijn leuk, effectieve plannen zijn beter. Concrete actie bepaalt echter het succes van een goed plan. Daarom werkt PuurIDee proactief en richten we ons bewust op organisaties, doelstellingen én medewerkers die proactief zijn. Zelfs concrete actieplannen moeten nog uitgevoerd worden en PuurIDee kan ondersteunen, maar niet uitvoeren. Dat is de verantwoordelijkheid van de medewerkers. De doelstelling van onze samenwerking is dan ook dat we helder inzicht krijgen in wie, wat en hoe. Kortom, een doortimmerd creatief strijdplan! 

Een creatief strijdplan

De motivatie om aan de slag te gaan is het willen bijdragen aan het succes van de organisatie en het samen bedenken van leuke nieuwe ideeën voor creatieve communicatie. Het plan dat we daarvoor opstellen loopt van het vaststellen van de identiteit, visie en missie tot en met de doelgroepen en doelstellingen. Het belangrijkste onderdeel is misschien wel het concrete actieplan met financiële indeling van het communicatiebudget. Kortom, een praktisch toepasbaar strijdplan.  

Vraag PuurIDee naar de mogelijkheden voor het opstellen van een mediaplanning.