Kernwaarden: wie ben je?

Vergroot de foto

Met het stellen van de juiste vragen en het goed luisteren naar de antwoorden, wordt in hoofd én hart de identiteit van de organisatie verankerd. Niet alleen moet het rationeel te verklaren zijn waarom bepaalde kernwaarden garant staan voor de continuïteit van de organisatie, ook in het gevoel van het management en, minstens zo belangrijk, medewerkers dienen de kernwaarden gedragen en uitgedragen te worden.

Visie: welke kant gaan we op?

Veel organisaties stellen een visie op, maar niet altijd wordt er iets gedaan met de betekenis ervan. Vaak is het verschil tussen visie en missie niet helder. Maar het één volgt uit het ander. Het devies is dus: begin niet bij de missie, maar laat de mensen eerst zien waar het allemaal naartoe moet gaan. Een visie laat ons turen naar de horizon; waar gaan we heen? Pas dan kun je aan de slag, bouwen en ontwikkelen.

De missie: hoe bereiken we onze bestemming?

Bij het formuleren van de missie, wordt duidelijk wát je precies wilt bereiken binnen een overzichtelijke periode. Wat beloof je de klant, welke meerwaarde bied je en hoe onderscheid je je van de concurrent?

De identiteit: wie ben je?

Wat is belangrijker: waar je heen wilt (visie), of waar je heen moet (missie) of wat je bent? Hoe dan ook, het belangrijkste is te weten wie je bent. Wat maakt dat de organisatie ertoe doet? Wat is je kracht? Wat zijn je ambities? Wat zijn je normen en waarden? Deze informatie op een rijtje krijgen is een belangrijk startpunt van elk marketingproces. En het scherp krijgen ervan is bij PuurIDee in goede handen.

Interne communicatie: wie werkt mee?

Als bureau kijken we graag kritisch naar de identiteit van organisaties en onze adviezen zijn rationeel te verdedigen. Maar, wanneer het hart niet overeenstemt met de rationele grond, is de missie bij voorbaat mislukt. Het hart van de organisatie zijn de medewerkers en het gevoel dat zij dragen en uitdragen naar de klant. Rationeel gezien kan het management sturen, leidinggeven en informatie overbrengen, maar wanneer dit niet ontvangen en overgedragen wordt….